Tel.: 016 423 1205
Sel:  072 1965 230

Arbeidsterapeut.co.za © All Rights Reserved.  Privacy Policy | Terms of Use

Tuisblad. Arbeidsterapie. Preemies. Babas. Kinders. Volwassenes. Kontak my.... Werkswinkel. Vrae & Artikels. Wat ek bied...
Die werk wat ‘n arbeidsterapeut doen...

Die arbeidsterapeut is ‘n professionele persoon wat mense (jonk en oud; gestremd en normaal) help om meer funksioneel te wees (die lewe meer suksesvol te hanteer). En hulle doen dit oor ‘n breë spektrum van aktiwiteite: van selfversorging tot werksaanpassings; van die beplanning van alledaagse take tot beter skoolprestasie; van die bestuur van sensoriese waarnemings tot interpersoonlike verhoudings.  Die doel van hulle werk is om kliënte se potensiaal te ontsluit en hulle te bemagtig om binne hulle omstandighede en vermoëns optimaal te funksioneer... (lees meer oor arbeidsterapie)

Daar is baie faktore wat kan voorkom dat ‘n baba die mylpale in normale ontwikkeling op die regte tyd bereik, onder andere die feit dat ouers nie verstaan watter tipe aktiwiteite normale ontwikkeling stimuleer nie. Indien die kind dan ‘n agterstand ontwikkel het, blokkeer dit nuwe fases van ontwikkeling en nuwe mylpale wat bereik moet word. Die rol van die arbeidsterapeut is juis om sulke agterstande te identifiseer en deur die regte, gegradeerde terapie die kind te help om dit te oorkom. Lees meer hieroor...
Stimuleer jou baba se ontwikkeling...
‘n Vroeggebore baba word voortydig uit die ideale ontwikkelingsom-gewing geruk... en sukkel daarom om te oorleef, aan te pas en normaal te ontwikkel. Daarom is plaas ‘n priem baba geweldige spanning op ‘n
Gee jou vroeggebore (priem) baba die beste kans...
Probleme om sensoriese prikkels reg te verwerk, skep by die volwassene probleme soos verhoogde irritasievlakke, swak uithouvermoë in werksituasies en verhoogde spanning in interpersoonlike verhoudings.  Lees meer hieroor...
Arbeidsterapie in die lewe van die volwassene
Binne die breër veld van arbeidsterapie fokus hierdie privaatpraktyk
1.   op pediatriese arbeidsterapie, met ander woorde op terapie wat kinders help om blokkasies in hulle ontwikkeling, daaglikse funksionering en skoolwerk  te oorkom, asook om hulle te begelei om hulle potensiaal beter te ontplooi;
2.   Op hulp aan volwassenes wat probleme met sensoriese integrasie en interpersoonlike verhoudings (onder andere huwelike) ervaar
Om daarmee te help, bied die praktyk:

Omvattende evaluasies;

Ontwikkeling van behandelings-programme gebaseer op die behoeftes van die kind;

Tuisprogramme waar nodig;

Opleiding van ouers en “caregivers” om die kind se ontwikkeling tuis te stimuleer;

Spanbenadering saam met die dokter, fisio- en spraakterapeut; en

Gespesialiseerde behandeling van priem babas, serebraal gestremdes en kinders wat probleme het met sensoriese integrasie.
Sluit die wêreld vir jou kind oop...
Wanneer kinders skoolgaande ouderdom bereik, ontdek ouers dikwels dat hulle kinders nie ryp of gereed is daarvoor nie. Onder andere omdat hulle nie hulle aandag kan fokus nie, nie sensoriese prikkels reg verwerk nie, probleme het met lateraliteit, ensovoorts. En indien hierdie probleme nie vroegtydig en effektief aangespreek word nie, kan dit hulle hele skoolloopbaan belemmer.  Lees meer hieroor...
Kontak my...

Huis telefoon:     016 4231205

Selfoon;              0721965230


Beste tye om te kontak:

    Soggens tussen 07h30 en 08h00

    Saans tussen 18h00 en 19h00


gesin en vra dit gespesiialiseerde versorging om die ontwikkeling van die baba te stimuleer.  Lees meer oor die arbeidsterapeut se bydrae tot die versorging en ontwikkeling van die priem baba...