Arbeidsterapeut Occupational Therapist in Vereeniging

Arbeidsterapeut.co.za © All Rights Reserved.  Privacy Policy | Terms of Use

Foto van kinders besig met arbeidsterapie by 'n arbeidsterapeut Die werk wat ‘n arbeidsterapeut doen...

Die arbeidsterapeut is ‘n professionele persoon wat mense (jonk en oud; gestremd en normaal) help om meer funksioneel te wees (die lewe meer suksesvol te hanteer). En hulle doen dit oor ‘n breë spektrum van aktiwiteite: van selfversorging tot werksaanpassings; van die beplanning van alledaagse take tot beter skoolprestasie; van die bestuur van sensoriese waarnemings tot interpersoonlike verhoudings.  Die doel van hulle werk is om kliënte se potensiaal te ontsluit en hulle te bemagtig om binne hulle omstandighede en vermoëns optimaal te funksioneer... (lees meer oor arbeidsterapie)

Stimuleer jou baba se ontwikkeling... Gee jou vroeggebore (priem) baba die beste kans... Arbeidsterapie in die lewe van die volwassene Sluit die wêreld vir jou kind oop... Kontak my...

Huis telefoon:    016 4231205

Selfoon;              0721965230

Beste tye om te kontak:

     Soggens tussen 07:30 en 08:00

     Saans tussen 18h00 en 19h00


Foto wat ontwikkeling van kinders illustreer Foto van volwassenes wat arbeidsterapie ondergaan by gekwalifiseerde arbeidsterapeut Arbeidsterapeut besig om kind te behandel

Die fokus van my werk as arbeidsterapeut en die arbeidsterapie wat ek doen…